Bacaan Doa Qunut Subuh Dan Qunut Nazilah: Lafal Arab, Latin, Arti Bahasa Indonesia, Dan Fungsinya

Doa Qunut adalah doa yang dibaca oleh seorang muslim saat salat.

Doa Qunut diucapkan sebagian muslim ketika menjalankan ibadah salat subuh, namun ada pula yang tidak mengucapkannya.

Menurut Buku Panduan Tuntunan Shalat Lengkap Kemenag SumselDoa Qunut dibaca ketika mengerjaka shalat subuh, yaitu pada rakaat kedua, pada waktu i’tidal berdiri tegak dari ruku’ setelah membaca “Rabbanaa wa lakal hamdu…” lalu membaca doa Qunut.

Berikut ini bacaan Doa Qunut Subuh dan Doa Qunut Nazilah.

Bacaan Doa Qunut Subuh

Lafal latin:

“ALLAHUMMAH DIINII FIIMAN HADAIT” WA AAFINII FIMAN AAFAIT. WATAWALLANII FIIMAN TAWALLAIT WABAARIKLII FIIMAA A’THAIT. WAOINll BIRAHMATIKA SYARRA MAA QADLAIT. FA INNAKA TAQDLII W ALAA YUODLAA ‘ALAIK, WA-INNAHU LAA YADZILLU MAN WAALAIT. WALAA YA’IZZU MAN AADAIT. TABAARAKTA RABBANAA WATA ‘AALAIT. FALAKAL HAMDU ‘ALAA MAA QADLAIT ASTAGHFIRUKA WA-ATUUBU I LAIK. WASHALLALLAAHU’ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN NABYYIL UMMIYYI WA-‘ALAA AALIHI WASHAHBIHI WASALLAM.”

Artinya:

“Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk.

Baca juga :  Niat Puasa Syawal Dalam Tulisan Arab Dan Latin, Pahalanya Seperti Puasa Satu Tahun

Berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan.

Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau berikankepadaku.

Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan.

Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan.

Dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi.

Maha berkahlah Engkau dan Maha Luhurlah Engkau.

Segala Puji bagiMu atas yang telah Engkau pastikan.

Aku mohon ampun dan kembalilah (taubat) kepada Engkau.

Semoga Allah memberi rahmat, berkah dan salam atas Nabi Muhammad beserta keluarganya.”

Qunut Nazilah

Dikutip dari laman Kemenag, selain doa Qunut Subuh, terdapat juga doa Qunut Nazilah.

Doa Qunut Nazilah adalah doa yang dilafalkan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT dari marabahaya.

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW membaca doa qunut (nazilah) selama sebulan berturut-turut dalam shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib,Isya dan Shubuh selepas mengucapkan: ‘Sami’allahu liman hamidah’ di rakaat terakhir, beliau mendoakan kehancuran bani Sulaim, (yaitu) suku Ri’il, Dzakwan, dan ‘Ushayyah, dan orang-orang di belakangnya mengucapkan “Aamin”. (Hadis Shahih diriwayatkan Imam Ahmad).

Baca juga :  Keutamaan Puasa Syawal 6 Hari, Bisa Menjadi Perisai Api Neraka Hingga Penghapus Dosa

Penjelasan Hadis:

Sebab turun hadis ini berkaitan dengan permintaan suku Ri’il, Dzakwah, Ushayyah, dan Lahyan kepada Rasulullah SAW agar mengirimkan para penghafal Al-Qur’an untuk mengajarkan Islam.

Dalam riwayat lain disebutkan untuk melawan musuh—, dan Rasulullah mengabulkan permintaan tersebut dengan mengirimkan 70 penghafal Al Qur’an.

Namun ketika mereka berada sebuah kawasan bernama Bi’ir Ma’unah, mereka dibunuh dan dikhianati oleh suku-suku Arab tersebut.

Kejadian ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau melakukan qunut nazilah selepas shalat mendoakan kecelakaan terhadap suku-suku arab tersebut.

Meski hadis ini dilatarbelakangi oleh peristiwa khusus, namun secara keumuman lafazh dapat dijadikan dalil anjuran membaca qunut nazilah saat terjadi musibah maupun wabah penyakit yang menelan banyak korban.

Kalimat “Rasulullah SAW membaca doa qunut (nazilah) selama sebulan berturut-turut” menunjukkan qunut nazilah tidak disyari’atkan dibaca selamanya, namun disyari’atkan ketika terjadi musibah besar seperti wabah penyakit, bencana alam, dan lainnya.

Baca juga :  BACAAN Niat Qadha Puasa Ramadhan, Dapat Dilakukan Bersamaan Dengan Puasa Senin Kamis

Secara bahasa, qunut berarti taat, diam, atau berdoa.

Sedangkan “nazilah” berarti musibah besar yang menimpa manusia.

Dengan demikian, qunut nazilah adalah doa yang diucapkan saat i’tidal dalam shalat ketika terjadi musibah besar.

Adapun lafazh doa qunut nazilah yaitu setelah doa qunut shalat Shubuh ditambahkan dengan doa qunut nazilah Umar bin Khattab dan Ibnu Umar RA.

Doa Qunut Nazilah

Artinya:

“Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu, ampunan-Mu, mengharap petunjuk-Mu. Kami beriman kepada-Mu, bertawakkal kepada-Mu, memuji-Mu, bersyukur dan tidak mengingkari nikmat-Mu, dan kami menarik diri serta meninggalkan orang yang mendurhakai-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, kepada-Mu kami hadapkan shalat ini dan bersujud, hanya kepada-Mu kami berjalan dan berlari. Kami mengharapkan rahmat-Mu dan takut pada siksa-Mu karena siksa-Mu yang keras itu akan menimpa orang-orang kafir.”

(/Yunita Rahmayanti)

Bacaan lain terkait Al Quran